Velká Bíteš

Vzdělávací programy

Veškeré vzdělávací programy pracují formou třífázového modelu E – U – R.

Seznámení s knihovnou

 • program trvá 1 – 2 vyučovací hodiny (dle věku a možností žáků)
 • program má řadu forem (dle věku a zkušeností žáků)
 • mladší děti se seznamují s výběrem knih, řazením, k čemu knihovna slouží, zacházení s knihami
 • starší děti se kromě základních informací věnují práci s on-line katalogem Carmen a členění v knihovně formou praktických ukázek

Neotesánek aneb o dobrém vychování

 • program pro MŠ – 2. třídu, 45 minut
 • děti se formou scénického čtení a hraných ukázek seznámí se základy slušného vychování (zdravení, omlouvání, neházení odpadků na zem atd.)

Ekologie pro nejmenší

 • program pro MŠ, přibližně 60 minut
 • děti se formou praktických ukázek, básniček, písniček a čtených textů seznamují s pravidly třídění odpadu, koloběhu vody a proč je půda důležitá

Zvířátka doma i na statku

 • program pro MŠ, 60 minut
 • děti se formou obrázků, her a čtených pohádek seznamují s různými zvířátky, jejich mláďaty a potřebností pro člověka

České vánoční symboly

 • program pro 1. - 4 .třídu
 • děti projdou veškeré svátky a tradice, které prolínají dobu Adventu, seznámí se se známými i méně známými svátky a symboly vánoc – jejich původním významu a původu

Vánoce u nás a v Anglii

 • program pro 3. - 5. třídu, 60 minut
 • po úvodu do problematiky se děti formou práce ve skupince seznámí s jednotlivými událostmi, tradicemi a svátky českých i anglických Vánoc (Štědrý den, Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, Svátek sv. Štěpána, Smažený kapr, Father Christmas, Boží Hod Vánoční, Christmas Crackers atd.)
 • následuje společná práce celé třídy, kdy jednotlivé termíny vysvětlujeme a ukotvujeme
 • celá problematika je skupinkami zpracována do myšlenkových map

Bítešské historky a pověsti

 • program pro 4. - 8.třídu, trvá 2 vyučovací hodiny
 • vysvětlení pojmu pověsti (pověst X pohádka), seznámení s autory bítešských pověstí, důležité roky 1240 a 1408, seznámení s regionálními pověstmi
 • video ukázky zpracovaných pověstí

Pověsti

 • program pro 4. - 8. třídu, trvá 2 vyučovací hodiny
 • vysvětlení pojmu pověst a všeobecný úvod (literatura, pověst X pohádka), bližší zaměření na pověsti: O Bivojovi, Oldřich a Božena, O Horymírovi, Libuše a Přemysl, O praotci Čechovi a něco novější – O Golemovi, Pražský Orloj)

Bezpečnost na Internetu

 • program pro 1. - 9. třídu, trvá 90 minut
 • náplň jednotlivých programů se odvíjí od věku žáků
 • děti se věnují problematice důvěryhodnosti na Internetu, kyberšikaně a jejím jednotlivým variantám, síle hesla a dalším
 • vysoká míra aktivity žáků
 • přednáší Bc. Jana Skládaná, Masarykova univerzita Brno
 • program je nutné domluvit nejméně 1 měsíc dopředu

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru